Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu - case LKH

Ti 1.11.2016 klo 16.00 – 18.30

Kuva: Tuomas Saloniemen Facebook-julkaisusta

Onko Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä vallannut kansalaiskeskustelun?

Yhdyskuntasuunnittelun seura ja Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushanke järjestävät keskustelutilaisuuden Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmästä.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä edustaa uudenlaista kansalaistoimintaa, jonka luonteesta, toimintatavoista ja vaikutusvallasta esiintyy vaihtelevia käsityksiä sekä kansalaisten että kaupunkisuunnittelun ammattilaisten parissa. Onko kyse kansalais- vai poliittisesta liikkeestä? Ketkä saavat ryhmässä puhua ja mistä? Keitä ryhmä edustaa ja keitä ei? Miten ryhmä vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja paljonko sillä on vaikutusvaltaa? Onko yksi kansalaisryhmä vallannut kaupunkisuunnittelua koskevan kansalaiskeskustelun kentän?

Tarkoituksena on käydä avoin keskustelu, jolla lisätään ymmärrystä sekä LKH-ryhmästä että uusista kansalais- ja poliittisen toiminnan muodoista yleisemmin.

Ohjelma

- Pasi Mäenpää & Maija Faehnle, Kaupunkiaktivismi-hanke, Helsingin yliopisto: Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä uutena kansalaistoimijana

- Tutkija Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopisto & tutkija Merja Porttikivi, Aalto-yliopisto: Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskustelujen kautta: case Lisää kaupunkia Helsinkiin

Kommenttipuheenvuorot:

- Kimmo Lapintie, arkkitehtuurin professori, Aalto-yliopisto

- Liisa Horelli, ympäristöpsykologian dosentti, Aalto-yliopisto

- Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

- Mikko Särelä, Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä

Vapaata keskustelua

Puheenjohtajana toimii professori emeritus Harry Schulman ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tapahtuma Facebookissa >>