Kronobroarna

 
1 / 1

1 / 1

Tävlingsbidragen till tävlingen Kronobroarna finns till påseende på Plattformen från den 20 februari till den 9 mars 2013


Tävlingsbidragen för broförbindelsen från Kronbergsstranden i Degerö till innerstaden läggs fram till påseende och för att stadsinvånarna kan kommentera dem.


Uppgiften i planeringstävlingen Kronbroarna var att planera en broförbindelse från Sumparn via Högholmen till Kronbergsstranden. Broförbindelsen över Kronbergsfjärden skulle bestå av minst två broar varav den längsta kunde vara 1,2 kilometer lång och, om den genomförs, den längsta bron i Finland. I tävlingen deltar tio internationella team vilkas tävlingsbidrag man kan bekanta sig med på Plattformen och på Internet från den 20 februari till den 9 mars 2013.


Av publikens respons görs en sammanfattning som ges till juryn. Juryn utser vinnaren först därefter. Beslutet om huruvida bron byggs eller inte har inte fattats utan tävlingen arrangeras i syfte att utreda möjliga broalternativ.

 

Läs mer om tävlingen Kronobroarna


http://www.uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta/liikenne/siltayhteytta-suunnitellaan
 

http://sv.uuttahelsinkia.fi/kronbergsstranden/liikenne/broforbindelse-utreds


Besök även tävlingswebbplatsen (endast på engelska) på adressen www.kruunusillat.fi


Kronobroarna på Facebook www.facebook.com/kruunusillat
och på Twitter www.twitter.com/kruunusillat
 

 

0 kommenttia