Unelmat paremmasta maailmasta – näyttely kestävästä rakentamisesta

8.1.2015 - 31.3.2015

Näyttely esittelee rakennetun ympäristön ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita. Esillä on kestävän rakentamisen kohteita sekä taideteos.

Rakentaminen ja rakennetun ympäristön käyttö ovat monen ympäristöongelman taustalla. Niissä piilee myös ratkaisun siemen. Kestävän rakentamisen avulla etsitään keinoja muuttaa rakennettua ympäristöä vähemmän energiaa kuluttavaksi ja ympäristöä kuormittavaksi.

Unelmat paremmasta maailmasta -näyttely tutkii rakennetun ympäristön ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita, ja esittelee valonpilkkuina kestävän rakentamisen kohteita yhdyskunta suunnittelusta pientaloihin ja viherkatoista korjausrakentamiseen.

Taideteos Hiilipussit konkretisoi yhden nelihenkisen perheen hiilidioksidipäästöjä. Teoksen toteutus Nora Tapper, ideoinnissa myös Pekka Hänninen.

Näyttelyn sisältö, suunnittelu ja toteutus Pekka Hänninen / IAH arkkitehtuuritoimisto. Näyttelytyöryhmässä lisäksi mukana Nora Tapper ja Yrjö Suonto. Näyttelyn ohjausryhmänä on toiminut Suomen arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosaston EKO-SAFAn johtoryhmä.

Näyttelyä ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus.

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat 

Näyttelyn yhteydessä järjestetään viisi tilaisuutta, joiden teemana on päästöjen rajoittaminen niin henkeä kohden kuin asumisen osalta.

Kaikki tilaisuudet ovat avoimia yleisölle ja maksuttomia.

Näyttely Facebookissa >>