Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava

27.11.2015 - 29.1.2016

Yleiskaavaehdotuksen kaavakartta. Kslk 6.10.2015 Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Laiturilla voi tutustua yleiskaavaehdotukseen kolmisen metriä leveän kaavakartan avulla. Yleiskaavan valmistelijat ovat tavattavissa Laiturin kaavapäivystyksissä nähtävilläoloaikana.

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on valmistunut.

Ehdotus on nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016 muistutuksia ja lausuntoja varten.

Yleiskaavan valmistelijat ovat tavattavissa Laiturilla

Valmistelijat ovat paikalla keskustelemassa 

maanantaista torstaihin 30.11.-3.12. kello 16–18

sekä tiistaisin 8.12., 15.12., 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16-18.

Tutustu aineistoon

Yleiskaavaehdotus ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 27.11. alkaen Laiturin lisäksi Virka Infossa (Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Aineistoihin voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä yleiskaavan verkkosivuilla www.yleiskaava.fi/aineistot

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-012598.

Yleiskaavan eteneminen:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yleiskaavaehdotuksesta 10.11.2015. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.

Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään viimeistään syksyllä 2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2016. Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.